53

BROSZO-WISIOR

XIX w.

z funkcją medalionu
złoto
kamea cięta w agacie dwubarwnym, dekorowany bajorkiem
masa: 15,69 g; długość: 5,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

estymacja: 7 500 – 9 000

A LOCKET PENDANT/BROOCH
19th century

gold
two tone agate cameo, decorated with bullion work detail
weight: 15,69 g; length: 5,5 cm

starting bid: 6 500 zł

estimate: 7 500 – 9 000