43

NASZYJNIK W TYPIE NEGLIGÉE

Praga, pocz. XX w.

złoto
6 szt. szafirów ł. ~ 0,30 ct
4 szt. pereł rzecznych
austro-węgierskie punce importowe
masa: 3,57 g; długość: 44,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 4 000 – 5 500

A NEGLIGÉE TYPE NECKLACE
Prague, early 20th century

gold
6 sapphires weighing in total approx. 0,30 ct
4 freshwater pearls
Austro-Hungarian import marks
weight: 3,57 g; length: 44,5 cm

starting bid: 3 000 zł

estimate: 4 000 – 5 500