POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;
 • „ograniczenie celu”;
 • „minimalizacja danych”;
 • „prawidłowość”;
 • „ograniczenie przechowywania”;
 • „integralność i poufność”.

Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa, jak i podmioty trzecie, z którymi KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych

Administratorami Twoich danych osobowych jest KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@larea.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem ze strony KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa będą przetwarzane w następujących celach:

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
 • sprzedaży produktów i usług;
 • związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • archiwizacji;
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 • udzielona zgoda;
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 • prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+, Instagram);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Twoje dane mogą być przekazywane:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa działaniami realizowanymi w imieniu KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa;
 • firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać korespondencje do Państwa;
 • kancelariom prawnym, którym KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa zleci np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom współpracującym ze KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa, które mogą zamieszczać własne pliki cookie;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisie obsługującym KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa;
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa (administratora danych);
 • okres niezbędny do świadczenia usług KAREA Gemstone Space sp. z o.o. spółka komandytowa i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 • sprostowania danych;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. przypisania do grupy nauki języka) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę karea@karea.pl.

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisu WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 • termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 • rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na stronach właścicieli przeglądarek:

Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie wszystkoociasteczkach.pl/.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, 22.01.2020r.