67

BROSZA W FORMIE GAŁĄZKI KWIATOWEJ

Rosja, XIX/XX w., secesja

złoto pr. „56”
9 szt. demantoidów
3 szt. beryli ł. ~ 0,55 ct
masa: 2,84 g; długość: 3,7 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 3 500 – 4 300

AN ART NOUVEAU FLORAL BRANCH BROOCH
Russia, late 19th/early 20th century

14 ct yellow gold (0,583, Russian standard “56”)
9 demantoids
3 beryls weighing in total approx. 0,55 ct
weight: 2,84 g; length: 3,7 cm

starting bid: 2 200 zł

estimate: 3 500 – 4 300